Den här webbplatsen använder cookies för att kartlägga hur våra besökare använder webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att vi använder cookies.

Acceptera

Ansvarsfriskrivning och upphovsrätt

Upphovsrätt

Allt innehåll och alla bilder som används på denna webbplats tillhör eller används efter tillstånd från Baxalta Incorporated eller dess dotterbolag ("Baxalta") enbart för användning på denna webbplats. Otillåten användning är förbjuden.

Namnen på Baxaltas produkter och tjänster är varumärken som tillhör Baxalta Incorporated eller dess dotterbolag.

Ingenting som anges här ska betraktas som tilldelning av en licens för eller rättigheter enligt något patent, upphovsrätt eller varumärke tillhörande Baxalta.

Friskrivning

DENNA WEBBPLATS INNEHÅLLER INFORMATION OM BAXALTA OCH DESS DOTTERBOLAG SOM KAN VARA ANVÄNDBAR FÖR BAXALTAS KUNDER, LEVERANTÖRER, ANSTÄLLDA OCH AKTIEÄGARE LIKSOM ALLMÄNHETEN. GENOM ATT ANVÄNDA DENNA WEBBPLATS GODKÄNNER DU EMELLERTID SAMTLIGA VILLKOR I DENNA ANSVARSFRISKRIVNING, INBEGRIPET UNDTANTAG FRÅN OCH BEGRÄNSNINGAR AV ANSVAR. OM DU INTE GODKÄNNER NÅGON DEL AV DETTA MEDDELANDE SKA DU INTE ANVÄNDA WEBBPLATSEN.

ÄVEN OM RIMLIGA ANSTRÄNGNINGAR GÖRS FÖR ATT SE TILL ATT INNEHÅLLET PÅ DENNA WEBBPLATS ÄR KORREKT TILLHANDAHÅLLS WEBBPLATSEN OCH DESS INNEHÅLL ”SOM DEN ÄR” OCH ”SOM DEN ÄR TILLGÄNGLIG” UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER, INBEGRIPET GARANTIER OM ATT WEBBPLATSEN HÅLLS UPPDATERAD, ÄR SANN OCH INTE MISSLEDANDE ELLER ATT WEBBPLATSEN ALLTID (ELLER NÅGONSIN) KOMMER ATT VARA TILLGÄNGLIG FÖR ANVÄNDNING. BAXALTA OCH DESS DOTTERBOLAG AVSÄGER SIG ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR WEBBPLATSEN OCH DESS INNEHÅLL, INBEGRIPET, UTAN BEGRÄNSNING, GARANTIER FÖR UPPGIFTERNAS RIKTIGHET, FULLSTÄNDIGHET, TIDSENLIGHET, ICKE-INTRÅNG, TITEL, SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE. EFTERSOM VISSA JURISDIKTIONER INTE TILLÅTER UNDANTAG FRÅN VISSA GARANTIER KANSKE INTE DESSA UNDANTAG GÄLLER DIG.

BAXALTA GER INGA GARANTIER FÖR ATT SERVRARNA SOM GÖR DENNA WEBBPLATS TILLGÄNGLIG ÄR FRIA FRÅN FEL, VIRUS, MASKAR ELLER BUGGAR OCH DU ACCEPTERAR ATT DET ÄR DITT ANSVAR ATT PÅ TILLBÖRLIGT SÄTT SE TILL ATT DU ÄR SKYDDAD MOT DYLIKA HOT.

BAXALTA HAR INTE GRANSKAT ALLA DE WEBBPLATSER SOM KAN VARA LÄNKADE TILL DESS WEBBPLATSER OCH REKOMMENDERAR INTE OCH TAR INGET ANSVAR FÖR INNEHÅLLET PÅ WEBBSIDOR UTANFÖR WEBBPLATSEN ELLER NÅGRA ANDRA WEBBPLATSER LÄNKADS TILL DESSA WEBBPLATSER. DU LÄNKAR TILL SÅDANA WEBBPLATSER PÅ EGEN RISK. BAXALTA ELLER DESS DOTTERBOLAG HAR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANSVAR FÖR EVENTUELLA TILFÄLLIGA ELLER INDIREKTA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER SPECIELLA SKADOR ELLER NÅGRA SKADOR ÖVER HUVUD TAGET, INBEGRIPET, UTAN BEGRÄNSNINGAR, SKADOR ORSAKADE AV FÖRLUST AV INTÄKTER, AVTAL, GOODWILL, DATA, INFORMATION, INKOMSTER, PLANERADE BESPARINGAR ELLER AFFÄRSRELATIONER, OBEROENDE AV OM BAXALTA ELLER DESS DOTTERBOLAG HAR ELLER INTE HAR FÅTT INFORMATION OM MÖJLIGHETEN FÖR EN SÅDAN SKADA SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER I ANSLUTNING TILL ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS ELLER DESS INNEHÅLL ELLER NÅGON ANNAN WEBBPLATS SOM ÄR LÄNKAD TILL DENNA WEBBPLATS.

Tillämpliga lagar

Baxaltas webbplatser innehåller information om produkter som kan eller inte kan finnas tillgängliga i ett visst land, och om tillämpligt, kan ha fått godkännande för försäljning på marknaden av en statlig regleringsmyndighet för olika indikationer och med olika begränsningar i olika länder. Varje enskilt land har särskilda lagar, bestämmelser och medicinsk praxis som styr kommunikationen om medicinsk information eller annan information om läkemedelsprodukter på Internet. Inget av det som anges här ska betraktas som ett erbjudande eller som marknadsföring för en produkt eller som en hänvisning till en produkt som inte är godkänd enligt lagarna och bestämmelserna i det land där läsaren är bosatt.

Hälsouppgifter

Denna webbplats kan innehålla information om ämnen relaterade till medicin och hälsa. Den här informationen är inte avsedd som ersättning för rådgivning från din läkare eller annan sjukvårdspersonal. Du bör inte använda denna information för att diagnostisera ett hälsoproblem eller en sjukdom utan bör alltid konsultera en läkare.