Den här webbplatsen använder cookies för att kartlägga hur våra besökare använder webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att vi använder cookies.

Acceptera

Livshotande blödningar

Blödningar i huvud, hals och buk kan vara livshotande och kräver omedelbar vård.

Huvudskador

Alla huvudskador betraktas som allvarliga på grund av risken för blödning i hjärnan. Kontakta alltid barnets vårdnadshavare i första hand och informera dem om en skada eller misstanke om skada. Kontakta hemofilicentrum/koagulationsjouren för råd om du inte får tag i vårdnadshavarna.

Skador eller blödningar i halsen

Blödning i halsen är allvarligt på grund av risken för att andningsvägarna ska täppas till. Alla skador i detta område måste kontrolleras omedelbart. Det gäller även smärtor och ömhet. Om kontroll inte görs kan barnet få svårt att svälja eller andas.

REKOMMENDATION

Vid misstänkt blödning i halsen: Sök vård omedelbart! Meddela vårdnadshavare eller hemofilicentrum direkt.

Skador eller blödningar i buken

Ett kraftigt slag mot buken är allvarligt eftersom de inre organen kan skadas. Det kan exempelvis handla om ett slag från en boll, en fot eller att barnet faller mot något. Kom ihåg, det behöver inte synas något blåmärke!

REKOMMENDATION

Om barnet får ett kraftigt slag mot buken: Sök vård omedelbart! Meddela vårdnadshavare eller hemofilicentrum direkt.