Den här webbplatsen använder cookies för att kartlägga hur våra besökare använder webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att vi använder cookies.

Acceptera

Vilka leder drabbas oftast av blödningar?

Blödning inuti en led kallas vanligen för ledblödning. De leder som oftast drabbas är fotleder, knäleder och armbågsleder. Muskelblödningar kan uppkomma var som helst i kroppen.

Ledblödningar förekommer oftast i:

  • Fotleder.

  • Knäleder.

  • Armbågsleder.

Ledblödningar är mindre vanliga i axlar, höftleder och andra leder. Sådana blödningar leder vanligen inte till allvarligare ledskador.

Symtom på en ledblödning är:

  • Stickande känsla i leden.

  • Smärta i leden.

  • Svullnad i leden eller om barnet vill inte använda den kroppsdel som är drabbad.

Led:
Varm, svullen, smärta, dålig rörlighet

Muskel:
Rodnad, svullen, värmeökning, ömhet, blåmärke

REKOMMENDATION

Gör så här om barnet fått en blödning i en led eller muskel:

VILA (eng: REST). Använd leden så lite som möjligt. Beroende på vilken led det gäller och hur allvarlig blödningen är kan barnet behöva ligga och vila eller använda kryckor för att avlasta.

I KYLA (eng: ICE). Lägg is på leden för att minska svullnad och smärta. Du kan använda en ispåse, en påse frysta grönsaker eller en kylpåse av något slag. Linda in isen i en handduk – lägg den inte direkt på huden. Vanligtvis rekommenderas att isen får ligga på i 5 minuter. Vänta sedan 10 minuter innan du lägger på isen igen.

C TRYCK (eng: COMPRESS). Använd en elastisk binda för kompression runt leden.

E HÖGLÄGE (eng: ELEVATE). Håll leden högre än resten av kroppen, så att blodet lättare rinner bort från leden – och svullnaden och smärta minskar.

Kontakta barnets hemofilicentrum!

När du har startat behandlingen med RICE-metoden (Vila, Kyla, Tryck, Högläge) kan det vara bra att kontakta barnets läkare eller hemofilicentrum, framförallt om du är osäker på hur allvarlig blödningen är. Sjukvårdspersonalen på hemofilicentrum kan hjälpa dig att bedöma om barnet behöver ytterligare vård.